Konkurs Elegancji – KRAK 2017

Opublikowano dnia

REGULAMIN KONKURSU ELEGANCJI „KRAK’2017”
07 września 2017 r.

Art.1. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Koło Pojazdów Zabytkowych przy Automobilklubie Krakowskim.

Art.2. CELE IMPREZY
1. Popularyzacja historii motoryzacji.
2. Promocja regionu.
3. Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych pojazdów KRAK’2017.

Art.3. ZASADY ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA
3.1  Uczestnikami konkursu są zaproszone pojazdy z napędem mechanicznym o wysokim stopniu oryginalności wyprodukowanych do 31 grudnia 1985r. i dopuszczalnej masie całkowitej DMC do 3,5 t.  Organizator może dopuścić do konkursu unikatowy pojazd wyprodukowany po roku 1985. Pasażerowie są osobami towarzyszącymi.
3.2  Potwierdzenie udziału należy zgłosić Organizatorowi w terminie do 26.08.2017 r. ( ilość pojazdów ograniczona).
3.3  Wpisowe obejmuje koszty organizacyjne – koszt 30 zł od pojazdu.
3.4  Uczestnik zobowiązany jest zgłosić się  do Biura Imprezy na Placu Wielkiej Armii Napoleona w Krakowie 07.09.2017 r. od godz. 15:00 – do 16:00.
3.5 Przed startem uczestnik otrzymuje numer startowy oraz informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia imprezy.

Art.4. TRASA
4.1 Organizator wyznacza trasę przejazdu z miejsca zbiórki do Rynku Głównego zgodnie z wytycznymi Krakowskiego ZIKiT-u i Policji.

Art.5.  JURY  IMPREZY
5.1 W skład jury wchodzą  przedstawiciele Organizatora imprezy.

Art.6. OCENA
6.1Jury będzie oceniać pojazdy pod względem wizualnym i estetycznym równorzędnie z strojami z epoki.

Art.7. NAGRODY REGULAMINOWE
5 nagród równorzędnych
1 nagroda specjalna od KRAK’2017
1 nagroda specjalna od 6 RPH

Art.8. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE
8.1Warunkiem dopuszczenie uczestnika do konkursu jest dokonanie wpłaty wpisowego, która równoznaczne oznacza akceptację zasad i przepisów niniejszego regulaminu.
8.2  Pisemne instrukcje i komunikaty Organizatora stanowią nieodłączną część regulaminu.
8.3  Kierowca musi posiadać ważne dokumenty kierowcy i pojazdu.
8.4  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe lub spowodowane
tak przez uczestników, jak i osoby trzecie w czasie trwania wystawy i Konkursu Elegancji.
8.5  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu oraz, w przypadku zaistnienia przeszkód od siebie niezależnych, przesunięcia terminu lub odwołania Konkursu.
8.6  Organizator może nie przyjąć samochodu do rajdu, bez podania przyczyny.
8.7  Interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.