Automobilklub Krakowski zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze – 15 marca 2019

Opublikowano dnia

Zgodnie ze Statutem paragraf 18 ustęp 3 Zarząd  Automobilklubu Krakowskiego zwołuje                                                                       Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

 

Zebranie odbędzie się w dniu 15 marca 2019r o godz.17.30 w Nowohuckim Centrum Kultury,   Kraków  al. Jana Pawła II 232 , sala 203

Do udziału w zebraniu uprawnieni są wszyscy członkowie, którzy mają opłaconą składkę członkowską za rok 2018