Zniżka „Pojazdy Zabytkowe” zmiany od 1 sierpnia 2012r. w PZU

Opublikowano dnia

Na mocy okólnika nr  O/76/2012 Dyrektora Biura Sprzedaży uprawnienia do zniżki „Pojazdy Zabytkowe” posiadają następujące kluby/stowarzyszenia pojazdów zabytkowych: 

 • Club Antycznych Automobili i Rajdów (CAAR),
 • Automobilklub Polski,
 • Klub Pojazdów Zabytkowych Fundacji Ochrony Zabytków Militarnych,
 • Stowarzyszenie capri.pl,
 • Polski Związek Motorowy

Zasady stosowania zniżki:

 • Zniżka ma zastosowanie wyłącznie w ubezpieczeniu OC ppm w wysokości 70%
 • Ze Zniżki może skorzystać wyłącznie posiadacz pojazdu będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalność gospodarczą;
 • Zniżka ma zastosowanie przy zawieraniu (nowych oraz wznowionych) umów ubezpieczenia;
 • Zniżka nie może zostać udzielona w ubezpieczeniu w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpiła szkoda;
 • Zniżka nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem internetu lub telefonu;
 • Zniżka nie podlega łączeniu z innymi zniżkami promocyjnymi