Rajdy samochodowe

Rajd samochodowy to jedna z form sportu samochodowego.

Rywalizacja w rajdach rozgrywa się pomiędzy załogami, które składają się z dwóch osób –kierowca i pilot, którzy muszą posiadać licencję sportu samochodowego odpowiedniego stopnia w zależności od rangi rajdu. Załogi startują samochodami specjalnie przygotowanymi do sportu rajdowego (wyposażenie samochodów musi być zgodne z załącznikiem „J” FIA), które posiadają dokumenty dopuszczenia do ruchu drogowego. Kontrola samochodów odbywa się przed rajdem na badaniu kontrolnym (BK1), oraz po mecie rajdu (BK2).

Rywalizacja rozgrywa się na drogach publicznych o różnej nawierzchni (asfalt, szuter, śnieg) oraz w różnych porach dnia i bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Trasa rajdu Składa się z odcinków specjalnych ( OS-y) oraz odcinków dojazdowych pomiędzy OS-ami tzw. dojazdówki.

OS-y to odcinki dróg zamknięte dla ruchu, odpowiednio zabezpieczane, na których załogi startują w odstępach czasowych i ich zadaniem jest jak najszybsze przejechanie tego odcinka od startu do mety lotnej. Czas przejazdu wpisuje się zawodnikom do specjalnej karty drogowej na mecie stop, usytuowanej 200-300m za meta lotna. Pomiędzy OS-ami załogi poruszają się w normalnym ruchu drogowym pod rygorem przepisów ruchu drogowego. Na przejazd każdego odcinka dojazdowego organizator rajdu ustala pewien czas, który jest obligatoryjny dla wszystkich załóg. Średnia prędkość na dojazdówkach, nie może przekraczać 45km/h. Rzeczywisty czas przejazdu dojazdówki przez załogi jest kontrolowany na punktach kontroli czasu (PKC). Wcześniejszy lub późniejszy wjazd na PKC przez załogę jest karany.

Co kilka OS-ów (najczęściej co 3) organizowany jest Park Serwisowy. Tylko w tym parku załogi mogą dokonywać ewentualnych napraw samochodu przy pomocy mechaników z wykorzystaniem części zamiennych będących w posiadaniu serwisantów. Naprawa samochodu poza parkiem serwisowym jest możliwa tylko sięłami załogi i przy pomocy narzędzi i części, które załoga ma w swoim samochodzie. Za wyjazdem z parku serwisowego zlokalizowana jest strefa tankowania oraz strefa znakowania opon. Strefa tankowania to miejsce gdzie załogi mogą przeprowadzaś tankowanie paliwem swojego samochodu. Jeżeli trasa rajdu tego wymaga organizator na trasie może ustanowić dodatkowe strefy tankowania. W strefie znakowania opon, sędziowie znakują wszystkie koła na samochodzie załogi (również koła rezerwowe max. 2) a zawodnik jest zobowiązany pod rygorem kary dojechać do kolejnego parku serwisowego na tych właśnie oznakowanych kołach. Najczęściej przed parkiem serwisowym, oraz przed metą rajdu usytuowane jest przegrupowanie (komasacja). Miejsce to ograniczone PKC-ami na wjeździe i wyjeździe służy organizatorowi do usunięcia przerw czasowych pomiędzy załogami, które wynikły z wycofania się jakiś załóg lub z ewentualnych przerw na OS-ach, jak również do ewentualnego przegrupowania samochodów uczestniczących w rajdzie (najczęściej przed metą rajdu, aby załogi wjeżdżały na metą w kolejności zgodnej z klasyfikacją).

Fragmenty rajdu pomiędzy przegrupowaniami jak również od startu do pierwszego przegrupowania i od ostatniego przegrupowania do mety to sekcje rajdu. W ciągu jednego dnia rajdu rozgrywa się najczęściej 2 lub 3 sekcje. Dzień rajdu to każda człęść oddzielona parkiem zamkniętym na noc. Rajdy Mistrzostw Polski są rajdami dwudniowymi. Odcinki superspecjalne rozgrywane w przeddzień 1 Dnia rajdu są traktowane, jako sekcja 1 Dnia 1.

Elementami wchodzącymi w Skład rajdu jest zapoznanie z trasą oraz odcinek testowy. Zapoznanie z trasą rajdu odbywa się jeden lub dwa dni przed rajdem w czasie wyznaczonym przez organizatora. Zapoznania załoga dokonuje w normalnym ruchu drogowym, samochodem „cywilnym”.

Odcinek testowy przeprowadzany jest po BK1. Jest to zamknięty odcinek drogowy, odpowiednio zabezpieczony przez organizatora, na którym załogi mogą dokonywać ostatecznych ustawień swojego samochodu.

Klasyfikację rajdu ustala się na podstawie sumy czasów uzyskanych przez zawodników na OS-ach plus ewentualne kary czasowe wynikłe z regulaminu lub nałożone przez sędziów. Wygrywa zawodnik, który potrzebował najmniej czasu na pokonanie trasy rajdu.

Kontakt

Automobilklub Krakowski
31-979 Kraków
ul.Klasztorna 1

Godziny pracy biura:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, środa, czwartek, piątek: 9:00 - 15:00

tel./fax: +48 12 411 89 63
kom.: 697 97 72 79
biuro@automobilklub.krakow.pl

Przeglądy rejestracyjne samochodów do 3,5t:

tel.: +48 12 644 01 56
pon-pt: 7:00 – 17:00
sob: 7:00 - 13:00

Naprawa Pojazdów:

tel.: 797 775 713
pon-pt: 10:00 - 18:00

Księgowość:

tel.: +48 12 411 43 36