Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Opublikowano dnia
AUTOMOBILKLUB KRAKOWSKI      Informuje Członków Klubu, że w dniu 7 czerwca 2013 o godz. 17.00  w siedzibie Klubu – Kraków ul. Klasztorna 1  odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.  Tematem zebrania będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012.

Otwarcie sezonu Automobilklubu Krakowskiego.

Opublikowano dnia

Automobilklub Krakowski zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków na oficjalne otwarcie sezonu w dniu 4.05.2013.

Msza św. W Kościółku na Obidowej o godz. 16.00, potem zapraszamy na spotkanie przy ognisku na Klubowym Polu Campingowym w Pcimiu.