Komunikat o Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym !!!

Opublikowano dnia

KOMUNIKAT

Zarząd Koła Pojazdów Zabytkowych   Automobilklubu Krakowskiego

zawiadamia członków koła

o  Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym

które odbędzie się  6 marca 2019 roku (środa)

w Restauracji „Folk” ul. Piastowska 22 Kraków (Cichy Kącik) o godz.19.00

W przypadku braku wymaganego kworum obecnych na Zebraniu o godz.19:00, Zarząd ustala drugi termin Zebrania w tym samym dniu o godz. 19:15 i uchwały będą zapadać zwykłą większością głosów.