Otwarcie Sezonu Klubowego 13.05.2023 r.

Opublikowano dnia

 

Zarząd Automobilklubu Krakowskiego zaprasza członków i sympatyków klubu na otwarcie Sezonu Klubowego w dniu 13.05.2023
Msza św. w Kościółku na Obidowej o godz. 16.00
Po mszy zapraszamy na spotkanie przy ognisku na naszym Polu Biwakowym w PcimiuKosciol

 


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 31marca 2023

Opublikowano dnia

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Zgodnie ze Statutem paragraf 18 ustęp 3 Zarząd Automobilklubu Krakowskiego zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.
Zebranie odbędzie się w dniu 31 marca 2023r. o godz.17.30 w siedzibie Radia Kraków, Kraków al. Juliusza Słowackiego 22.

Do udziału w zebraniu uprawnieni są wszyscy członkowie, którzy mają opłaconą składkę członkowską za rok 2022

Zapraszamy!